Khi đặt hàng trước các sản phẩm sắp ra mặt tại Calif, bạn sẽ tặng 5% giá trị sản phẩm dưới dạng point