Sim data JPsmart bạn có thể mua ngay trên Rakuten và sử dụng ngay lập tức, k cần hợp đồng,k mất phí huỷ !

Sim Data JPsmart gồm các gói cước cơ bản sau :

Sim hoạt động trên các thiết bi khoá sim của Docoma và các máy quốc tế

Hỗ trợ cài đặt bằng tiếng Việt

Các bạn có thể mua sim ngay trên Rakuten cực kì đơn giản, k cần phải đăng ký hoặc các bạn cũng có thể đăng ký sim nghe gọi của JPsmart tại đây :

==>> https://kuponjp.net/go/jpsmart/