SHEIN tung ra mã giảm giá thu đông 2022 , với mã giảm giá : JPP

  • Giam 8% cho đơn hàng trên 6000yen
  • Giam 10% cho đơn hàng trên 10,000yen
  • Giam 13% cho đơn hàng trên 15,000yen

Mã giảm giá 500yen khi order bằng app : JPAPP

Giam 12% khi kết bạn LINE SHEIN và vô vàn khuyến mãi khác tại SHEIN