Khi đặt hàng các đơn hàng trên 1,500yen bạn có thể sử dụng mã giảm giá 1800yen này

Các bạn click vào LẤY MÃ để lấy mã giảm giá nha

UPDATE :

Giảm 1100yen cho đơn hàng 1200yen trở lên

Từ tháng 6/2021 Uber eats đã chia mã giảm 1800yen thành 2 mã 900yen áp dụng cho 2 đơn hàng

Từ tháng 2/2021 Uber eats đã tăng mức khuyến mãi trở lại, giảm 1800yen cho đơn hàng trên 1500yen

Từ tháng 1/2021 thì uber đã tăng mức khyến mãi lên giảm 1200cho đơn hàng trên 1500yen