Sau khi đã tìm đuợc mã giảm giá du lịch của mình thì các hãy click vào mã giảm giá đó và làm theo các bước sau :

Nếu các bạn chưa biết về các giảm giá của JTB thì có thểm xem tại đây :

Mã giảm giá 50,000yen khi đặt khách sạn trên JTB

Bước 1 : Sau khi chọn mã giảm giá thích hợp thì các bạn ghi lại mã giảm giá(クーポンコード) và mật khẩu (パスワード)

先着〇〇枚:Số lượng mã giảm giá
〇〇円以上:Số tiền tối thiểu
〇〇名以上:Số người tối thiểu

※Các bạn nên mở 2 trang JTB cùng lúc và coppy mã giảm giá lúc đặt hàng để đề phòng nhẫm lẫn

※Chỉ áp dụng giam giá với các khuyến mãi đang hoạt động

Bước 2 : Sau khi chọn xong khách sạn ,plan thích hợp với bạn thì click ネットで予約する

※Khuyến mãi k được áp dụng khi đặt bằng điện thoại hay email , chỉ áp dụng khi đăng ký qua internet

Bước 3 : điền mã giảm giá và mật khẩu tương ứng với khuyến mãi bạn chọn ở bước 1

Bước 4 : Xác nhận lại thông tin cá nhân và mã khuyến mãi .Nếu k có sai sót gì thì các bạn click 予約を確定 để đặt khách sạn

Sau khi hoàn tất sẽ có email gửi thông tin checkin cho các bạn, chỉ cần có số checkin thì bạn có thể nhận phòng ngay lập tức.