Khi bạn mua hàng online tại web Adidas và thanh toán qua Paypay bạn sẽ được hoàn tiền từ 5% đến 20% giá trị đơn hàng

Chi tiết các mức hoàn trả :

・ Thành viên Premium của Yahoo!: 10%
・ Người dùng điện thoại của SoftBank / Ymobile: 20%
・ Người dùng phổ thông : 5%

Mứ tối đa hoàn trả cho một lần thanh toán: 3.000 yên

Ví dụ : nếu bạn thuộc nhóm khách hàng đủ điều kiện hoàn trả 10% thì khi chi tiêu 30,000 yen thì bạn sẽ được hoàn 3000yen nhưng đó là mức tối đa nên dù bạn có chi tiêu nhiều hơn 30,000yen thì bạn sẽ chỉ nhận dc 3000yen

Tổng mức hoàn trả tối đa trong thời gian diễn ra sự kiện: 5.000 yên

Khuyến mãi bắt đầu từ 1/3 đến 28/3/2021

Bạn sẽ nhận được số tiền hoàn trả sau 30 ngày