Calif giảm giá lên đến 40% trong hè 2020 với các thương hiệu nổi tiếng như : Xlarge , X-girl , Milkfed …