Summer sale 2020 tại Calif hội tụ các nhãn hàng nổi tiếng như : LARGE、MILKFED.、SILAS、COMMUNITY MILL