Amazon Black Friday bắt đầu giảm giá từ 25/11 đến 12/1 với mức hoàn trả lên đến 10,000 point áp dụng cho đơn hàng trên 10,000 yen