ABC Mart hiện đang giảm giá lên 70% đến 1/3 với số lượng có hạn ngoài ra converse cũng đang được giảm giá 70% chỉ áp dụng cho mua hàng online