Hằng năm cứ vào tháng 9, tháng 10 thì Nhật Bản sẽ tăng lương tối thiểu,đa số tăng từ 26-28 Yen nhưng năm nay với dịch corona còn kéo dại kéo theo ca nền kinh tế Nhật Bản đi xuống thì lương cơ bản năm nay ccó nơi tăng tối đa chỉ 3yen

Lương tối thiểu vùng của Nhật Bản năm 2020


Nhật Bản đã công bố mức lương tối thiểu kể từ ngày 1-10-2020.
Năm ngoái mức lương tăng 1 giờ thêm 26-28 Yen. Tuy nhiên năm nay nhiều nơi mức lương dậm chân tại chỗ. Trung bình chỉ tăng 1 yen và nơi cao nhất là 3 yen. Chấm dứt chiến lược kích thích kinh tế Abenomisc của cựu thủ tướng Abe.
Rất nhiều em thực tập sinh hay người lao động thời vụ (arubaito) nghĩ rằng, cứ tới tháng 10 sẽ được tăng lương.
Không phải vậy, 90% thực tập sinh được trả lương ở mức thấp nhất của chính phủ qui định cho vùng đó. Mức tối thiểu này tăng bao nhiêu thì mình được tăng bấy nhiêu mà thôi trong khi đó tiền thuế sẽ cao hơn năm ngoái vì các em năm thứ 2 sẽ phải đóng thêm thuế cư trú (thị dân).
Trong thời buổi việc làm khan hiếm do dịch covid, yêu cầu lên lương của mình sẽ khó được đáp ứng. Vừa rồi không ít người vui mừng khi nhận 10 vạn Yen, nhưng những ngày tháng tới mình sẽ phải trả từ từ lại số tiền này qua thuế.