CHÍNH THỨC NGƯỜI DÂN FUKUOKA SẼ NHẬN TRỢ CẤP 10 MAN TỪ 11/5

Vào 1/5 tại Fukuoka-shi sẽ tiến hành tiếp nhận đăng ký nhận trợ cấp qua trực tuyến và sẽ được nhận tiền bắt đầu từ 11/5 theo thứ tự. Ngoài ta các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ và vừa phải ngừng hoạt động do dịch sẽ được nhận trợ cấp chi phí thuê nhà bắt đầu từ 18/5.
Lưu ý: Đăng ký trực tuyến cần có thẻ My number. Về việc đăng ký qua đường bưu điện hiện tại vẫn đang trong quá trình điều chỉnh.

Xem thêm thông tin tại:
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/teigakukyufu/health/00001.html