Giảm giá đến 96% các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên Zozotown ,lên đến 135 thương hiệu tham gia Summer sale

Ngoài ra khi k chỉ giảm giá mà khi mua sắm bạn còn được hoàn trả 20% point với sản phẩm áp dụng hoàn trả