Calif outlet với hội tụ các thương hiệu như :

XLARGE

X-girl

MILKFED.

SILAS

Styles

COMMUNITY MILL

Giảm giá từ 50%-60% lên đến 80%