ABC-Mart giảm giá lên đến 70% bắt đầu từ 8/5 đến 21/6 ,giảm giá hơn 20.000 sản phẩm và chỉ áp dụng cho mua hàng online